Hannu Koponen

Lomakuvia ja kommentteja yhteiskunnasta.

Liikuntapaikkoja kaikkialle kaupunkiin

”Kaikilla helsinkiläisillä on oltava yhtäläinen oikeus liikkumiseen ja kulttuuriin riippumatta taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Helsingissä kulttuurin ja vapaa-ajanviettomuodot toteutuvat alueellisesti hyvin eriarvoisesti.” (Helsingin Vasemmiston vaaliohjelma)

Yhteistyöllä liikkumisen puolella tiivistää ajatuksen sekä liikenteen eri väylillä että yhteistyön tärkeyden päätöksenteossa, kun priorisoidaan erilaisia liikennehankkeita. Painotukseni kuntavaaleissa on ollut joukkoliikenteessä. Autolla, bussilla, junalla, ratikalla tai muilla ajoneuvoilla tehtävien pidempien matkojen rinnalla on laajennettava useita kevyenliikenteen mahdollisuuksia, joita olen tuonut esille myös edellisissä kuntavaaleissa

Istumatyötä tekevien henkilöiden määrä on valtaisa. Sen vastapainoksi pienetkin tavoitteet lisätä kävelyä, lenkkeilyä, pyöräilyä tai vaikka skeittailua ovat kannatettavia. Näiden väylien parantaminen ennaltaehkäisee terveyspuolen kustannuksia.

Liikkumisessa jalankulkijan tulee olla ensisijainen, kun suunnitellaan eri alueita. Pyöräilijöille tulee laajentaa reittiverkostoja, jotka eivät katkea yllättäen ja joita ei ”miinoiteta” erilaisine esteineen. Tämän jälkeen joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen vapauttaa tilaa autoväylillä. Puhtaasti autoiluun perustuvia alueita Helsinkiin ei paljoa edes mahdu. Autohuoltamoltakin on päästävä pois tarvittaessa julkisilla liikennevälineillä.

Etelä-Helsingissä korostuvat erityisesti rannat, jotka tulee pitää vapaina jalankulkijoille. Helsingissä korostuvat myös puisto- ja metsäalueet. Mallia liikuntalaitteiden sijoittelusta voi etsiä eri kaupungeista, joissa turistinakin niihin törmää suosituilla ranta-alueilla. Ikääntyvän Suomen väestölle liikkumismahdollisuuksien lisääminen on ennaltaehkäisevää tulevaisuuteen sijoittamista.

Korona-aika korostaa tarvetta juuri ulkoliikuntapaikkojen lisäämiseen. HSL:n reittiopas (www.hsl.fi/) opastaa myös jalan tai pyörällä tehtäviä matkoja. Jalankulkijan reitti liikkumisen näkökulmasta ei ole aina se lyhin. Kartalle tulee saada ne jalan helposti saavutettavat palvelut em. kuntoilupaikoista, rantaravintoloista tai jäätelökioskeista.

Norjassa osaksi joukkoliikenteen palvelua kehitettiin järjestelmä, jossa käyttäjät vinkkasivat toisilleen eri palveluista. Tällä hetkellä monien yritysten kamppaillessa haastavassa taloustilanteessa, on aika lisätä meilläkin vastaavia mahdollisuuksia löytää eri palvelut lähtipä liikkeelle millä tavoin tahansa.

Next Post

Previous Post

© 2024 Hannu Koponen

Theme by Anders Norén