Hannu Koponen

Lomakuvia ja kommentteja yhteiskunnasta.

Lautalla

”Liikkumisen vähäpäästöisyyttä tulee edistää tiiviisti asutuissa kaupungeissa. Ratkaisujen on paitsi vähennettävä päästöjä myös parannettava ihmisten arkea. Joukkoliikenneratkaisut ovat avainasemassa vähennettäessä liikenteen päästöjä ja parannettaessa kuntalaisten elämänlaatua. Tiheillä kaupunkialueilla joukkoliikenteen on mahdollistettava autoton elämä.” (Helsingin Vasemmiston kuntavaaliohjelma)

Laajasalon kasvaessa kasvaa liikenne, jonka järjestämisen osalta herää kysymys, voiko yhtenä vaihtoehtona tutkia lauttayhteyttä esim. Katajanokan Suomenlinnan huoltolaiturin suunnalta. Katajanokan ranta-aluetta suunnitellaan parhaillaan. Siten lauttaliikenteen mahdollisuudet laajempaan henkilöliikenteeseen tulee selvittää ennen kuin alue kaavoitetaan uusien suunnitelmien osalta. Laiturialue tarvitsee tällöin laajentamista kasvavalle henkilöliikenteelle.

Muutos edellyttää myös jonkinlaista jatkoyhteyttä. Raitiolinja 4:n päätepysäkki jää nyt Merisotilaantorille, jonne laiturilta on kohtuullinen kävelymatka (noin 250 m). Raitiolinja 5 puolestaan Katajanokan Terminaaliin, joka palvelee Viking Linen lauttaliikennettä. Kun ranta-aluetta suunnitellaan, voisi tarkistella tällöin 5:n päätepysäkin siirtomahdollisuutta lähemmäksi tätä Suomenlinnan huoltoliikenteen laituria.

Ratikan tarvitsema kääntöalue varmistaisi sen alueen pysymisen vihreänä. Sen avulla saataisiin pari lisäpysäkkiä ratikalle, joka palvelisi myös asukkaita. Tosin koska kävelymatka Merisotilaantorille linjalle 4 on kohtuullinen, ratikkalinjojen muutos ei ole ehkä edes välttämätön. Kevyempänä vaihtoehtona laiturille voisi tuoda esim. kaupunkipyöräaseman.

Ratikkasuunnitelmissa 2026 linjan 11 päätepysäkki on sijoitettu Kruuvuorenrantaan. Lauttayhteys voisi toimia alkuun yhdellä lautalla Katajanokan ja esim. Koirasaaren välillä. Suunnitelmien laajuudesta riippuen matkustajamäärä on luonnollisesti joko isompi tai pienempi, joka vaikuttaa samalla Katajanokan ratikkaliikenteen vuorovälien tiheyteen.

Alkuun tätä voisi kokeilla ilman talvikauden liikennettä, jos kustannukset halutaan minimoida. Tarvittavat muutostyöt eivät ole suuria, jolloin ne voidaan toteuttaa Kruunusiltojen rakentamista sekä sen tuomaa ratikkaliikennettä nopeammin.

Kruunuvuorenrannan rakentaminen etenee kovaa vauhtia. Alueelle rakennetaan noin 7500 asuntoa, minkä vuoksi eri vaihtoehdot liikenteen järjestämiseksi moneen suuntaan on tutkittava. Uusi lauttayhteys voisi piristää merellisen Helsingin liikennettä myös matkailijoille, joille yhteys voisi tarjota kiinnostavan tavan tutustua Helsinkiin.

Kevyenä vaihtoehtona reittiä voisi kokeilla esim. Suomenlinnan huoltolautan, M/S Ehrensvärdin linjamuutoksena, jolloin palatessaan Suomenlinnasta Katajanokalle linja voisi koukata Laajasalon kautta. Puolestaan mahdollisesti uuden lautan rakentamiselle ympärivuotiseen käyttöön, löytynee kilpailukykyisiä, kotimaisia vaihtoehtoja, jolloin se tukisi suomalaista työllisyyttä.

PS. Lisätietoja vesireiteistä Helsingin kaupungin kotisivuilta.

Next Post

Previous Post

© 2024 Hannu Koponen

Theme by Anders Norén