Hannu Koponen

Lomakuvia ja kommentteja yhteiskunnasta.

Onko ”euron joukkoliikenne” mahdotonta?

”Lippujen hintoihin kohdistuvat korostuspaineet on ratkottava kuntaosuuksia kasvattamalla, ei lipunhintojen korotuksilla, jotka vaikeuttavat pienituloisten liikkumista ja kasvattavat näin lisää eriarvoistumista. Helsingin joukkoliikenteen maksuttomuus on myös otettava uuteen tarkasteluun.” (Helsingin Vasemmiston vaaliohjelma)

Lipputulojen ja kuntaosuuksien välistä suhdetta on karkealla tasolla pidetty pääkaupunkiseudun kunnissa kohtuullisena, jos se on noin 50 – 50 %. Koska verovaroin on tehokasta kerätä yhteiskunnallisille palveluille rahoitus ja jakaa kulut oikeudenmukaisemmin, tarkistetaan utopistiselta kuulostavaa ajatusta ”euron joukkoliikenteestä / päivä”. Otetaan laskennan taustaksi tavoite, että joukkoliikenteen kustannusten osalta tulojen tulee päästä tuolle tasolle.

Verrataan ensiksi tavoitetasoa Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n menoihin ja tuloihin. 

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2020 yhteensä 345,3 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 45,7 % HSL:n toimintatuloista.” (HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022)

  • 755 M€ taso toimintatulot 2020, joista (M€ = miljoonaa euroa)
  • 391 M€ arvio lipputuloista
  • 345 M€ arvio kuntaosuuksista

Eli yhteensä lipputulot ja kuntaosuudet ovat 736 M€. Lisäksi mukana on esim. 5 M€ suurten kaupunkien joukkoliikennetuki ja 3 M€ kerätään tarkistusmaksuilla luottotappioiden jälkeen. 

HSL:n kotisivuilla on tuotu uutena mahdollisuutena hankkia 360 vuorokauden vuosilippu 10 kuukauden hinnalla. Vyöhykkeittäin tämä tarkoittaa joko AB -lippua 627,30 € / 360 vrk (1,74 € päivässä) tai ABC -lippua 997,30 € / 360 vrk (2,77 € päivässä). HSL toi 14.1.2021 uutena kausilipun 70 -vuotta täyttäneille, yli 7-vuotiaille lapsille, eläkeläisille ja liikuntarajoitteisille. Heille AB-vuosilippu maksaa alle euron päivää kohden. Siten ajatus ”euron lipusta” ei kuulosta enää täysin mahdottomalta – suunta on loistava!

Entä jos…

Päätetään, että lapset voivat liikkua ilmaiseksi, yli 65 -vuotiaat (valtaosin siis eläkkeellä olevat) liikkuvat 50 %:n hinnalla ja 18 – 64 -vuotias aktiiviväestö maksaa euron / päivä joukkoliikenteestä. Kaikki alueen asukkaat voivat liikkua vapaasti koko alueella. Lippuja ei osteta ja niiden järjestelmiin ei siten tarvitse käyttää rahaa eikä aikaa. Matkustamisen helppous, joustavuus ja nopeus lisääntyy. Siten voimme verrata hinnoittelua esim. ABC-lipun noin tuhannen euron hintatasoon, joka laskisi näin 365 euron tasoon vuodessa.

Jokainen voi miettiä, mitä vaikutuksia tällä olisi alueen elinkeinoelämälle, kun mm. työntekijät voivat liikkua työpaikoille vapaasti ilman kuntarajoja tai vyöhykkeitä. Kuinka paljon aikaa säästyisi kokonaisuutta ajatellen, kun liikkuminen olisi ”liputonta”. Millaisen vetovoiman tämä päätös voisi tuoda muualta tuleville matkailijoille.

Mistä rahat?

Käytän laskennassa 2018 vuoden väestömääriä karkealla tasolla. Jos jaetaan yhdeksän HSL-kunnan väestö lapsiin, aktiiviväestöön ja yli 65-vuotiaisiin, väestömäärä jakautuu noin 251 tuhatta lasta, 822 tuhatta aikuista ja 212 tuhatta yli 65-vuotiasta. Jos laskennassa yli 65 -vuotiaat lasketaan 50 %:lla osuudella tarkoittaa, että veroilla kerättävän väestömäärän koko olisi vajaa 930 tuhatta henkilöä (822 + (212*0.5)).

Eli siis (noin) 930 tuhatta * 365 €/vrk on 339.450 tuhatta euroa eli noin 340 M€. Vuonna 2017 Helsingin matkailu ylitti neljän miljoonan rajan. Jos keskimääräinen kaupunkivero olisi esim. 5 euroa yöltä, saataisiin sillä tuloja 20 M€. Pelkästään näiden laskentojen avulla on ylitetty kuntaosuuksien arvio 15 M€:lla.

Jatketaan siten pääkaupunkiseudun vahvaa kehitystä HSL:n viitoittamalla tiellä, jossa AB-vuosilippu on saatu osalle jo alle euron ja lippujen myynnistä luopuminen jatkuu myös busseihin. Piristysruiskeena päätös lisäisi välittömästi alueen vetovoimaisuutta ja mahdollistaisi monille yrityksille asiakkaiden pääsyn heidän luoksensa.

Suomi on toiminut hyvin vaikeana korona-aikana, joten tämä lisää varmasti myös matkailun piristymistä. Se on nyt monelle matkailu- ja ravintola-alan yritykselle kohtalon kysymys tulevaisuuden osalta. Päätös tukee alueen työllisyyttä, mikä edelleen vähentää yhteiskunnan kokonaiskustannuksia. Päätös tukee välittömästi mm. lapsiperheitä, kun koululaisten- ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden matkustaminen olisi ilmaista.

Tutkitaan miten ratkaisu onnistuu ja otetaan askel vapaampaan yhteiskuntaan.

Next Post

Previous Post

© 2024 Hannu Koponen

Theme by Anders Norén