Hannu Koponen

Tietokanta-asiantuntija, luottamusmies ja Pron hallituksen yleisvarajäsen (ICT)

Asiantuntijoita päättämään

Olen kuntavaaleissa ehdolla vahvasti ammattiliittotaustaisena ehdokkaana. Ammattiliitto Pron tarjoamat sivuni löydät kaikkien prolaisten ehdokkaiden kuntavaaliehdokassivuilta.

Pron kuntavaaliteemat tiivistetysti ovat:

 • Kuntalaisten verorasitteen on pysyttävä kohtuullisena ostovoiman turvaamiseksi
 • Työnhakijoille on turvattava yksilölliset ja toimivat työllistymispalvelut
 • Etätyön on oltava mahdollista aina, kun se sopii työn luonteeseen, myös julkisella sektorilla
 • Kuntien on kannettava vastuunsa julkisissa hankinnoissa. Lakeja ja työehtoja on noudatettava kaikissa tilanteissa
 • Aikuis- ja täydennyskoulusta oltava tarjolla koko Suomessa
 • Ammattikorkeakoulujen on tarjottava monipuolisesti tapoja päivittää osaamista vastaamaan työelämän tarpeita
 • Suurissa kaupungeissa on kiihdytettävä kaavoitusta ja asuntotuotantoa
 • Joukkoliikenteen määrää on lisättävä kaikkialla Suomessa ja maakuntien lentokenttien toiminta on turvattava
 • Kuntien on päätöksillään helpotettava ja edistettävä tietoliikenneverkkojen rakentamista
 • Väylien korjausvelkaa on kurottava umpeen
 • Kannustamme kaikkia kuntia ilmastotyöhön tulevalla valtuustokaudella.

Jo aiemmin esille nostamistani teemoista voikin nähdä, miten ICT-taustaisena voi erityisesti tukea mm tietoliikenneverkkojen kehittämistä koko Suomessa ja etätyömahdollisuuksien lisäämistä sitäkin kautta.

Joukkoliikenteen roolin kasvattaminen samalla, kun tärkeät väylät pidetään kunnossa, mahdollistaa se opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumisen – mielellään myös ilman tarvetta oman auton käyttöön. Mitä enemmän vähennämme ”turhaa” liikkumista ja kasvatamme etätyötä siellä, missä se on mahdollista, on se samalla konkreettista ilmastotyötä.

Nostin itselleni henkilökohtaisimpana tärkeimmäksi liiton teemoista koulutuksen. Työelämän muutoksissa työpaikkoja katoaa, ne muuttuvat ja edellyttävät osaamisen päivittämistä sekä syntyy täysin uutta tekemistä. Siinä eri opetusta järjestettävien tahojen tarjoamaan koulutukseen pääsy varmistaa sen, että eri ikäisillä ja eri lähtökohdista tulevien henkilöiden mahdollisuudet kehittää osaamistaan säilyy.

Olen itse käynyt mm. avoimen yliopiston kursseja, joista voi saada suoritusmerkintöjä suomi.fi:n opiskelumerkintöihin. Tällöin ne ovat virallisesti hyväksyttyjä ja henkilö voi täydentää niillä mm. omaa CV:tä työnhaussa. Vastaavaa toimintaa tulee laajentaa, jotta työntekijä voi koota laaja-alaista osaamistaan omien tietojensa yhteyteen.

Kuntavaaleissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten arkisiin asioihin. Päätöksillä on suora sidos kuntalaisten elämään. Kaikkia työntekijöitä koskevia kysymyksiä ei ratkaista työpaikoilla tai liittotasolla. Ammattiliittojen aktiiveilla on erittäin hyvää osaamista, jota kannattaa tuoda mukaan myös kunnalliseen päätöksentekoon.

Next Post

Previous Post

© 2021 Hannu Koponen

Theme by Anders Norén