Hannu Koponen

Tietokanta-asiantuntija, luottamusmies ja Pron hallituksen yleisvarajäsen (ICT)

Kuntavaalit ovat lähellä ihmistä

Neljän eri kansanedustajan avustajana Eduskunnassa tottui erittäin pitkiin päätöksentekoprosesseihin, joissa hämärtyivät asioiden alku ja loppu. Kun sen jälkeen tutustui kuntapolitiikkaan, yllätti kuntalaisten konkreettisen ideat; miten asioita tulisi muuttaa, ja usein niiden kautta päätöksentekoa myös muutettiin.

Konkreettisuus on juuri kuntavaalien hienous äänestäjien näkökulmasta. Asiat ja ihmiset ovat lähellä kuntalaista. Päätöksillä muutetaan tavallisia asioita, jotka vaikuttavat usein nopeasti kuntalaisten arkeen. Esimerkkejä arkisista asioista on monia: päiväkodit, koulut, kirjastot, liikenne, terveyspalvelut jne.

Päätöksenteossa kuntalaiset, kuntien poliitikot ja virkamiehet tapaavat toisiaan eri tavoin kuin ”Suomen kansalaiset ja 200 kansanedustajaa”. Eduskuntavaalit saattavat tuntua etäisiltä korkealentoisine vaalilupauksineen, jotka yksittäisen ehdokkaan osalta harvoin päätyvät todellisiin toimenpiteisiin.

Eduskunnassa toimivat poliitikot eivät juuri pääse vaikuttamaan selkeällä tavalla päätöksiin kansalaisten näkökulmasta samalla tavalla kuten kuntien valtuustoissa ja muissa luottamustoimissa vaikutetaan kuntalaisten arkeen. Kansanedustajien valtiopäiväaloitteet päättyvät usein valtakunnallisen päätöksenteon myötä monimutkaiseen järjestelmään – usein johonkin mappi ö:hön, joista niitä ei enää kukaan löydä. Kuinka moni kansanedustajan toimenpidealoite saa vastakaikua? Varsinkin oppositiossa olevan puolueen kansanedustajalla on melko helppo rooli – asioita voi tuoda esille, mutta tuskin mikään etenee.

Isommassa kaupungissa, kuten Helsingissä, päätöksentekoa voi olla haastavampaa seurata. Pienemmissä kunnissa sen sijaan ihmiset todennäköisesti tuntevat henkilöt vuosien takaa henkilökohtaisesti. Kuntavaaleissa ei ratkaista asioita syyttämällä jotain epämääräistä muuta tahoa, vaan asiat viedään eteenpäin yhteistyöllä muiden puolueiden edustajien kanssa sekä valtuustoissa, lautakunnissa ja erilaisissa johtokunnissa. Yksin ei kukaan saa aikaan mitään. Tärkeintä on olla yhteistyökykyinen. Monesti kuntien yksittäisten asioiden ratkaiseminen on kaikkien yhteinen haaste, jonka eteen yritetään löytää ratkaisu yhdessä.

Helsingissäkin täytyy valita päätöksentekijöitä tulevissa vaaleissa eri puolilta kaupunkia. Pitää kuulostella omien lähiöiden ehdokkaita, heitä, jotka eivät välttämättä ole valtamedioiden uutisissa. Kuntavaalien ratkaisut syntyvät lähellä kuntalaisia ja paikallisia päättäjiä. Lähiöiden asiat tulee olla esillä valtuustoissa entistä painokkaammin.

Etsi oma ehdokkaasi ja muista äänestää!

Next Post

Previous Post

© 2021 Hannu Koponen

Theme by Anders Norén